Askerlik  
Askere karar aldırma (Türkiye'deki yüksek okullardan mezun olanlar) 5 EUR
Askere karar aldırma (Yurt dışındaki yüksek okullardan mezun olanlar) 5 EUR
Askere karar aldırma (Er olarak) 5 EUR
Bakaya işlemleri 5 EUR
Erteleme başvurusu (Öğrenci Statüsünde Olanlar)  
Erteleme başvurusu – İlk erteleme (İşçi - İşveren Statüsünde Olanlar) 7 EUR
Erteleme başvurusu – İkinci ve sonraki (İşçi - İşveren Statüsünde Olanlar) 7 EUR
Erteleme başvurusu – (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için / Doğumla Aynı Zamanda bulunulan ülke Vatandaşı Olanlar) 8 EUR
Erteleme başvurusu – (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için / Bulunulan ülke Vatandaşlığına Sonradan Alınan Yükümlüler 8 EUR
Dövizle askerlik başvurusu (Birinci aşama) 5 EUR
Dövizle askerlik başvurusu (İkinci aşama) 5 EUR
Dövizle askerlik başvurusu (Taksit ödemesi) 8 EUR
Yedeklik yoklama bildirimi  
Erteleme Başvurusu (Aile birleşimi kapsamında yabancı ülke vizesi almak amacıyla askerliğin geçici olarak ertelenmesi işlemi) 5 EUR
Erteleme Başvurusu (Gemi Adamı Statüsünde Olanlar İçin) 5 EUR
Dövizle Askerlik Muhabir Bankalar  
Yabancı ülkelerde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye'de geçerli sayılması  
Yabancı Ülkelerde Bulunan Askerlik Yükümlülerinin Sağlık İşlemleri  
Celp Dönemi Değişikliği  
Doğum  
Doğum tescili 9 EUR
Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili 18 EUR
Evlenme  
Aile Cüzdanı kaybı 26 EUR
Evlilik Tescili 26 EUR
Evlenme başvurusu 5 EUR
Nüfus  
Nüfus Cüzdanı yenileme 8 EUR
Nüfus Cüzdanı kaybı 8 EUR
Saklı Nüfus İşlemleri 18 EUR
Pasaport  
Pasaport süresinin uzatılması x
Yeni Pasaport (Önceki pasaportun sayfalarının dolması veya yıpranmasından dolayı) x
Yeni Pasaport (18 yaşından küçükler için başvuru) x
18 yasından küçüklerin ebeveynlerinden birinin pasaportuna kaydedilmesi  
Yeni Pasaport (Önceki pasaportun kaybından dolayı) x
Hususi (Yeşil) Pasaport yenilenmesi veya uzatılması 68 EUR
Tereke  
Ölüm tescili (Ölümün vuku bulduğu ülkede defnedilecekse)  
Ölüm tescili (Türkiye'de defnedilecekse)  
Vatandaşlık  
Türk vatandaşlığına alınma talebi 14/18EUR
Yeniden Türk vatandaşlığına alınma talebi 14/18EUR
Yabancı devlet vatandaşlığına geçme bildirimi - Çok Vatandaşlık 5 EUR
Türk vatandaşlığından çıkma talebi 14/18EUR
Yabancı devlet vatandaşlığına geçme 5 EUR
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması 14/18EUR
Reşit Olmayan Çocukların Çifte Vatandaşlıklarının Tescili 14/18EUR
Mavi Kart (5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin İşlemler)  
Noter  
Vekaletname (Genel Bilgiler) 12/18EUR
Vekaletname (E-Konsolosluk üzerinden ve Konsolosluğa gitmeden) 18 EUR
Vekaletname - Miras intikal 17/23EUR
Vekaletname - Miras satış 17/23EUR
Vekaletname - Kira işlemleri  
Vekaletname - Gayrimenkul Satın Alma 17/23EUR
Vekaletname - Gayrimenkul Satış 17/23EUR
Vekaletname - Miras, İntikal, Alım ve Satım (Geniş kapsamlı) 17/23EUR
Muvafakatname 25/24EUR
Taahhütname 20/19EUR
Feragatname 20/19EUR
Yaşam Belgesi (Berhayat ilmuhaberi) 18 EUR
İkametgah ilmuhaberi 18 EUR
İkametgah Nakil ilmuhaberi 18 EUR
Vekaletname - Boşanma Davası 17/23EUR
Adli Sicil kaydı (Sabıka Kaydı) 15 EUR
Nüfus ve aile cüzdanı tercümesi 18 EUR
Vekaletname - Kadastro-Tapu İşleri 17/23EUR
Vekaletname - Kamulaştırma 17/23EUR
Vekaletname - Kat İrtifakı 17/23EUR
Vekaletname - Kat-Daire Karşılığı İnşaat 17/23EUR
Vekaletname - Kooperatife üye olma 17/23EUR
Vekaletname - Miras Menkul Değer (para, hisse senedi vb.) 17/23EUR
Vekaletname - Mirasın Reddi 17/23EUR
Vekaletname - Müstakil Tapuya Çevirme 17/23EUR
Vekaletname - Parsel-İmar işleri 17/23EUR
Vekaletname - Toplu Konut 17/23EUR
İmza ve Mühür Tasdiki 18 EUR